ثبت نام
اطلاعات شخصی
تاریخ تولد
موقعیت مکانی
اطلاعات ورود
انتخاب زبان
درباره ما
سایت بیان آرزو (Wish State) یک شبکه اجتماعی است که شما رو به آرمان هاتون در زندگی نزدیک می کند.
ما بر این باوریم که اگر آرزو ، درخواست یا نیازتان را در اینجا بنویسید، تصویر یا ویدئو های مرتبط با آن را نیز الحاق نمایید و یک کمپین درباره آن بسازید، شما یک قدم جدی برای انجام آن برداشته اید.
همچنین در این محل، شما می توانید به میلیون ها نفر کمک کنید تا به آرزوهای خود دست یابند. به دوستان، فامیل و هم آرزوهاتان متصل شوید و چیزهایی که آنها براشان آرزو دارند را بدانید.